Blogi ja uudised

klassiõpetaja

Lasteaed taas avatud alates 18. maist 2020.

18. maist avatakse kõik lasteaiarühmad ning rakendub tavaolukord.

Lasteaia kohatasu:

  • Eriolukorra kehtivuse ajal (16. märts -17. mai) kohatasu maksmise kohustust ei rakendata.
  • Kohatasu maksmise kohustus taastub alates 18. maist, mil kõik lasteaiarühmad on avatud. Mai teise poole kohatasu loetakse tasutuks märtsis väljastatud arve tasumisega (märtsi kohatasust jäi 50% ettemaksuks).
  • Maikuu kohatasu ei rakendata peredele, kes on teinud lasteaia direktorile hiljemalt 18. maiks kell 9.00

avalduse, et tema laps ei kasuta lasteaiakohta terve maikuu ulatuses. Kui pere on 18. maiks teada andnud,

et nad ei kasuta lasteaiakohta maikuus jääb märtsikuu arve ettemaksu osa tulevaste perioodide katteks.

 

klassiõpetaja

Pressiteade lasteaia rühmade avamise kohta

Lasteaedade rühmade avamine

Tänu vanemate hoidvale suhtumisele on lasteaiakohtade nõudlus eriolukorra tingimustes olnud minimaalne ja see on kindlasti kaasa aidanud, et nüüd järk-järgult hakata eriolukorrast väljuma.

Alates 5. maist avame igas Saaremaa valla lasteaias väiksearvulisi rühmi, kus esialgu on kuni 6 last rühmas.

 

Kehtivate piirangute lõppemiseni kutsume lapsevanemaid endiselt üles, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

 

Avatavatesse rühmadesse võtame vastu lapsed, kelle peredel on möödapääsmatu vajadus tööle asumiseks ja kellel ei ole tagalat lapse hoidmiseks. Rühma koha saamiseks tuleb vanemal esitada vabas vormis taotlus lasteaia direktorile. Taotlused järgmiseks päevaks peavad direktorile olema esitatud tööpäeval hiljemalt 10.00. Direktoril on õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Lasteaiakoht järgmiseks tööpäevaks on võimaldatud kui vanem saab hiljemalt kell 16 sellekohase kinnituse lasteaia direktorilt.

 

Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Direktoril tuleb rühmade moodustamisel arvestada, et ühe pere lapsed, kes on vanuses 3-7 aastased, on ühes rühmas. Kehtima jääb reegel, et nii laps kui tema pere peavad olema terved ja juhul kui laps haigestub lasteaias on vanema kohustus laps koheselt koju viia.

 

Igapäevane lapse vastuvõtt ja üleandmine vanemale korraldatakse lasteaia õuealalt või halva ilma korral rühma ukselt. Üldjuhul ei ole vanemal enne eriolukorra perioodi lõppemist võimalust lasteaia ruumidesse siseneda. Lasteaed võib teha erandeid sõimerühma puhul, kuid sel juhul tuleb ruumi sisenemisel järgida maski kandmise reeglit.

 

Palume vanematel, kelle lapsed (näiteks koolieelikud) enam ei kasuta või terve kuu ulatuses  ei kasuta lasteaiakohta, sellest teada anda lasteaia direktorile, et arvestada osalustasust vabastamisega.

 

Täiendavat infot lasteaia töökorralduse kohta saab lasteaia direktorilt ning kontaktid on leitavad lasteaedade kodulehtedelt.

 

klassiõpetaja

Tööpakkumine – klassiõpetaja

Tule meile tööle!

Romantilises metsatukas pesitseb väike 4-klassiline Pihtla Kool, mis on koos lasteaiaga toiminud 15 aastat. Väärtustame ausust, julgust, loovust ja mängulisust. Laps õpib vaatlemise, uurimise, katsetamise ja isekogemise kaudu. Meie kooli looduskeskkond annab selleks suurepärased võimalused. Kui unistad olla õpetajaks meie väikeses koolis, siis uuest õppeaastast ootame oma kooliperre vajaliku ettevalmistusega

KLASSIÕPETAJAT,

kellel on oskused:

• õpetada liitklassis lapsi üksteisega arvestama,
• õpetada läbi looduse ja mängude, toetades lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu
mõistmisel,
• äratada huvi lapses teadmiste omandamisel,
• olla tähelepanelik ja hooliv laste, lastevanemate ning kolleegide suhtes.

Pakume võimalust:
• tunda ennast väärtusliku osana ühises kooliperes,
• töötada looduslikult kaunis koolikeskkonnas,
• saada väärilist tasu ja puhkust,
• lüüa kaasa erinevates tegevustes ja projektides.

Palume saata oma sooviavaldus, CV, haridust tõendava diplomi ja täiendkoolituse koopiad hiljemalt 10. juuniks 2020 digiallkirjastatult aadressile pihtla.kool(ät)saare.ee.

Lisainfo: Riina Saar (koolidirektor), tel 516 8446.

klassiõpetaja

Üritused 2019- 2020

Kool on ajutiselt suletud, seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Saaremaal.  Õppetöö toimub e-koolis ja kõik üritused jäävad ära.

Märts 2020

5.03

9-13.03

12.03

14.03 kl 12

18.03 kl  11.40

20.03 kell 10.00

25.03 kl 12.40

27.03

 Õppnenõukogu koosolek

Emakeele nädal  ja kooli ajalehe väljaandmine

Muinasjutu mänguhommik – lasteaias

Etendus  Endlas Onu Remuse jutte – kooliõpilased

Teater Kalevipoeg. Teekond maailma otsa- lasteaias, 1-2 klassile

Lasteaed tutvub Tõlluste ja Sandlaga

Raamatukogu tund – kooliõpilastele

Su nägu tundub tuttav- kooliõpilaste esinemine

 

 

Veebruar 2020

3.veebr Pildistamine lasteaias ja koolis.
11.veebr 112 päev  lasteaias ja koolis
12. veebr  kell 17.00 Koolieelikute vanemate koosolek
14.veebr SÕBRAPÄEV-Luce kooliõpilased tulevad  meile  külla
14.02 kl 9.00-10.00 SÕBRAPÄEV – Karu sünnipäev
18.veebr SPORDIPÄEV  koolis
21.veebr  kl 10 Eesti Vabariigi  aktus

Jaanuar 2020

JAANUAR
8.01 kell 14 Kooliõpilased Kaali koolis  etendust vaatamas.
13.01 kell 8.30 Aabitsapidu
15.01 kell 17.30-18.30 Koolis lastevanemate koosolek 1-4 kl
22.01 Raamatukogu tund
31.01 Klassiõhtu . Uudishimu viktoriin nr. 106

Detsember 2019

2.dets  kl 9.00 Esimene advent, jõuluvalguse süütamine-  korraldavad Puhhi rühma õpetajad
4. dets. kl 13.00 Etendus ” Naksitrallid”  Kuressaare Teatris- 1-4. klass
4. dets kl 15.00 Luce kooli külastus- hoolekogu liikmed, õpetajad.
5. dets kell 10- 18 Päkapiku töötuba ja jõulukohvik – lasteaed ja kool. Kaali kooliõpilased, kõik lapsevanemad ja külalised on oodatud!
9. dets kl 9.00 Teine advent-  korraldavad Poku  rühma õpetajad
11. dets kl 11.30 Jõulumaa Kuressaare lossis- Poku rühm
12. dets 15.30 Puhhide jõulupidu
13. dets kl 12-14 Jõulumaa Keskaja Elamuskeskus- 1.-4 klass
13. dets kl 18 Töötajate jõulupidu Thule kojas koos Kaali kooli töötajatega.
16. dets  kl 9.00 Kolmas advent-  korraldavad 1. -4 .klassi õpetajad
17. dets kl  9.15 Küpsetame piparkooke- Poku ja Puhhi rühm
18. dets kl 15.30 Pokude jõulupidu
18. dets kl 11 Kirikukülastus – 1.-4. klass  koos õpetajatega
19. dets kl 18.00 Jõulupidu. Jõuluootuse üritus koos peredega- 1.-4. klass

 

November 2019

1.11 Hingedepäev- Püha kalmistul küünalde süütamine-  kool ja Poku rühm
7.11 kell 17 Perepäev koolis
11.11 Koolis algab võistlus „Kas sina kannad helkurit?“
15.11 Mardi-kadripäev. Uudishimu viktoriin nr 105. Klassiõhtu
25.11 Poku rühma Kadrid jooksevad koolis ringi
26.11 Kodanikupäev Pihtla teenuskeskuses- Poku rühm
28.11 Raamatukogutund koolis

 

Oktoober 2019

3.10  Puhhid  lähevad loomi vaatama

4.10  Õpetajate päeva tähistamine – lasteaed ja kool

 7.- 11.10 Leivanädal: Pokud Pihtla veskis ja kohvikus “Nõges”,  Puhhid küpsetavad leiba,

11. 10  Kooliõpilased  külastavad kohvik “Nõgest”.

7.10; 14.10   Ujumine – 2.-3. klass

16. 10  Kuressaare linnateatris etendus “Jussikese seitse sõpra”- Poku rühm 

18.10   Moosisaia pidu – klassiõhtu 1-4 klassile

21.10-27.10  Koolivaheaeg

30. 10   Raamatukogu tuleb kooli

SEPTEMBER 2019

2.09 kell 10.00 Avaaktus

11. 09 kell 18-19.30 Lastevanemate koosolek

12.09 kell 10.30 Õunte korjamise talgud ( lasteaed ja kool)

18. 09 Aiasaaduste näitus „Sügisel on sünnipäev“, hoidiste ja retseptide näitus koos degusteerimisvõimalusega- lasteaed ja kool 

23.-27.09 Spordinädal – lasteaias ja koolis

26.09  Koolilapsed lähevad Golfi mängima

27.09  Klassiõhtu  1.-4 .klassile

27.09 Mihklipäeva tähistamine. Poku rühm läheb lambaid vaatama

28.09   kell 11-16 Maal elamise päev – kooli tutvustus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klassiõpetaja

Püha Bot ja Pokud osalesid roboolümpial

Roboolümpia on äge veebipõhine robootikavõistlus, kus erinevatele vanusegruppidele on erineva raskusega ülesanded.
Pihtla koolist osalesid roboolümpial Poku rühma lapsed BeeBotidega.

Esimese asjana oli vaja ettevalmistada võistlusrada. 15×15 cm küljepikkusega ruudustik. Ruudustiku joonistamine põhjustas juba omajagu elevust: “Ei see ei ole piisavalt sirge”, “See pole ju 15 sentimeetrit”. Aga valmis sai ja sobis väga hästi ka beeboti sammuga.

Järgmisena oli tuli Beebotile rada selgeks teha. Õpetajalt oli väga hea idee teha paberist numbrid ja nooled, millega kood eelnevalt lauale laduda. Osad lapsed liigutasid Beeboti. Teised pöörasid ja keerutasid ennast, et ikka aru saada, mis poole bot pöörama peaks ja ladusid nooli lauale. Pärast oli ainult vaja kood sisse toksida ja jälgida.

Esimesena proovis juhendaja. Beebot aga ei allunud üldse korraldustele ja tegi oma tsirkust. Tahtis isegi laualt maha sõita. Õnneks lapsed olid kiired ja püüdsid mesilase lennult kinni. Kiirelt selgus ka põhjus, eelmine kood oli alt kustutamata jäänud. Teise katse tegid juba lapsed ise ja kohe esimesel korral täis eduga. Beebot käis kenasti kõik alad läbi ja jõudis ilusti lõpuni. Ning seda lisaks kõige lühemat teed pidi.

Lõpptulemus, Beebot võitis!

klassiõpetaja

Suveniiride näitus “Eesti Vabariik 100”

20. veebruaril avasime Pihtla koolis Eesti-teemaliste suveniiride näituse. Lapsed ja õpetajad on toonud  võtmehoidjaid, märke, külmkapimagneteid,  käsitöö pille, postkaarte, tasse, eesti lippe, mänge, CD plaate, kadakast meeneid jpm.


Näituse avamisel lõikas lahti lindi  koolidirektor Riina Saar,  4. klassi tüdrukud mängisid plokkflööti ja  õpetaja Elen Laine  avas näituse.

klassiõpetaja

[Robootika] Tee ise joonejälgimise robot

Koolilaste robootikaringi koduse ülesande juhend (tee koos vanematega).

Joonejälgimisroboti kokkupanek on üpris lihtne. Vaja läheb jootekolbi, veidi tina, lõiketange, teravat silma ja vaba aega.
PCB plaadile on kõikide komponentide asukohad peale joonistatud ja kirjutatud, mis kuhu täpselt läheb.

Takistid
Takisteid on kokku 10 ja neid on 4 erinevat sorti. Takisteid saab eristada värvikodeeringu järgi.
51 – 4tk – roheline, pruun, must, kuldne, pruun
1K – 2tk – pruun, must, must, pruun, pruun
3.3K – 2tk – oranž, oranž, must, pruun, pruun
10 – 2tk – pruun, must, must, kuldne, pruun
Edasi tuleb õiged takistid õigetesse kohtadesse panna ja kinni joota.

Ledid
Punane led läheb üles poole – lihtsalt indikaatoriks, mis poole mootor töötab.
Valged ledid lähevad alla ja valgustavad põrandat valgustakistite jaoks, mis otsustavad, kuhu poole robot pöörama peab, ehk kumb mootor töötab ja kumb seisab.
Ledide paigutamisel on poolused olulised. Ledide poolused on määratud jalgade pikkusega. Pikk jalg on + ja lühike jalg on –

Ülejäänud komponendid: kondekad, transistorid, lülitid ja kivid lähevad nii nagu plaadil joonistatud on.

Alumisele küljele lähevad 2 valget LEDi ja 2 valgustakistit. Need tuleb jätta pikkade jalgade otsa, et nad põrandale võimalikult lähedal oleksid. Nii ei pääse kõrvaline valgus segama.

Patareihoidja paigaldamine on lihtne, vastavalt märkidele PCB plaadil. Punane juhe läheb + ja must juhe – ühendusklemmile PCB plaadil.

Mootoritega on aga vähe keerulisem lugu. Kõige lihtsam on piltide pealt vaadata, kummale klemmile kumb mootori klemm ühendatakse. (NB! juhtmete värvid erinevad pildil olevatest).

Peale seda jääb ainult mootorid ja patareialus plaadile kleepida, paigaldada polt esimese otsa toeks ja sõit võib alata.

Robot suudab jälgida musta värvi rada. Rada on kõige lihtsam teha tavalisest mustast isoleerpaelast.

 

Ja lõpptulemus =>