Hoolekogu

Pihtla Kooli hoolekogu koosseis 2021-22 õppeaastal:

Kristi Saar – Hoolekogu esimees ja Pokude rühma esindaja ( asendusliige Triin Leppmets)
Natalia Väli– Hoolekogu aseesimees, 1- 3.kl esindaja (  asendusliikmed: Triin Stankevitš, Martin Karolin)
Maia Rand – 2. ja 4.kl esindaja  ( asendusliige Heiki Jürgenstein )
Hedi Tuuling– Puhh ja Sõbrad rühma esindaja ( asendusliige Evely Aavik) 
Mai Pääsk – lasteaiaõpetajate esindaja
Tiia Evestus – kooliõpetajate esindaja

Kelly  Erin- Uusaar- Saaremaa valla esindaja