Hoolekogu

Pihtla Kooli hoolekogu koosseis 2022-23 õppeaastal:

Martin Karolin- Hoolekogu esimees  – 2. ja 4. klassi  esindaja ( asendusliige Triin Stankevitš )

Maia Rand – 1. ja 3.kl esindaja  ( asendusliige Kaire Jürgenstein )

Hedi Tuuling– Soobiku Siilikesed  rühma esindaja ( asendusliige Evely Aavik) 

Kristi Saar –  Soobiku Semude rühma esindaja ( asendusliige  Marie Meitern  )

Kristel Pikkas – lasteaiaõpetajate esindaja

Eva Jantra- kooliõpetajate esindaja 

Kelly  Erin- Uusaar- Saaremaa valla esindaja