Hoolekogu

Pihtla Kooli hoolekogu koosseis 2023-24 õppeaastal:

Martin Karolin- Hoolekogu esimees  – 1. ja 3. klassi  esindaja ( asendusliige Triin Stankevitš )

Maia Rand – 2. ja 4.kl esindaja  ( asendusliige Kaire Jürgenstein )

Rita Aasma – Soobiku Siilikesed  rühma esindaja ( asendusliige Hedi Tuuling  )

Annely Aavik–  Soobiku Semude rühma esindaja ( asendusliige Triin Leppmets   )

Kristel Pikkas  – lasteaiaõpetajate esindaja

Tiia Evestus – kooliõpetajate esindaja 

Õilme Salumäe – Saaremaa valla esindaja