Lasteaia 2023/2024. õppeaasta

Pihtla Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on:

LOODUSEGA KÄSIKÄES TARGEMAKS SAAB IGA PÄEV!

Pihtla Kooli Lasteaia Soobiku Siilikeste rühma õppe- ja kasvatustöö 2023/24 õa.

Temaatiline eesmärk on:  „Kui Sa natuke aega looduses veedad, oled tüki parem inimene” C.D. Simak

 

 Siilikeste rühma 2023/24 õppeaasta eesmärgid:

 • Laps omandab rõõmsal ja mängulisel moel eakohaseid teadmisi
 • Laps saab hakkama eneseteenindamisega
 • Laps suhtub rühmakaaslastesse austuse ja hoolivusega

Lähtuvalt temaatilisest eesmärgist

* Laps on avatud ja uudishimulik maailma avastaja.

* Laps  omandab teadmisi vaadeldes ümbritsevat loodust ja teha selle kohta tähelepanekuid ja järeldusi

* Laps oskab ja tahab ümbritseva maailma kohta küsimusi esitada ja teadmisi saada

* Lapse silmaring areneb ümbruskonna paikadesse ja ettevõtetesse tehtud õppekäikudel

* Laps suhtub hoolivalt ja kaitsvalt ümbritsevasse loodusesse

Semude rühma 2023/24 õppeaasta eesmärgid:

Õppe- ja kasvatustöö õ.-a. üldeesmärk on: LOODUSEGA KÄSIKÄES TARGEMAKS SAAD IGA PÄEV!

Maja üldisest eesmärgist lähtuvad tegevused

 • Osaleme kogu maja ühistes ettevõtmistes (õunatalgud, seenenäitus, matk Soobiku radadel koos Kaali lastega)
 • Jätkame rühma loodusraja objektide jälgimist
 • Rohelise kooli programmi raames osaleme I poolaastal ühise herbaariumi koostamisel, sorteerime/korjame prügi, külastame mereranda.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö temaatiline eesmärk : OSATES MÄRGATA, TEKIB HUVI UURIDA!

Semude rühma õ-a eesmärkidest lähtuv tegevus

 • Keskendume projektõppele.
 • Õpime ja avastame uurides  ümbritsevat maailma.
 • Külastame raamatukogu, et laenutada raamatuid projektiõppest tulenevate teemade uurimiseks
 • Korraldame läbi õppeaasta vähemalt kord kuus pikema matka või väljasõidu.
 • Käime looduses ja toome loodust tuppa.
 • Karastame end. Käime õues igasuguse ilmaga. (Vaja vaid õigeid riideid)
 • Leiame igas ilmastikunähtuses midagi head.
 • Lapsed saavad erinevaid kogemusi ja uusi teadmisi meie matkade sihtkohtade kohta lähiümbruses.
 • Korraldame spordipäeva kaks korda õppeaasta jooksul. Kavas traditsioonilised võistlusalad koos tulemuste mõõtmisega kevadel. (kaugushõpe, pallivise, 60 m jooks)
 • Võimalusel korraldame ühistegevusi koos oma kooli lastega. Suurte sõpradega on põnev. (sõbrapäev, vastlapäev, advendihommikud, naljapäev, kadripäev jne.)
 • Teeme süüa ja naudime omatehtud toitu.

Ürituste  plaan 2023-24 õa.

Üritused Toimumise aeg
Õppeaasta avaaktus 1.sept
Rattapäevad Alates 11sept- 29okt.Kevadel alustame taas olenevalt ilmadest kuni suvepuhkuseni
Sügisene spordipäev 15. sept
Lastevanemate koosolek 9.sept
Õunte korjamine mahla valmistamiseks meie oma lastele
Nunnunäitus , Sügise sünnipäev 16-18.sept; 22.sept
Matkad ja jalutuskäigud sügiseses looduses Sept- nov
Rahvusvaheline muusikapäev 1. okt
Koolitusprogramm koolieelikutele „Tulest targem” okt
Õpetajatepäev 5. okt
Leivanädal 14-18 okt
Hingedepäev, jalutuskäik  kalmistule 1. nov
Isadepäeva tähistamine- video tervitus 6. nov
Mardi- ja kadripäeva tähistamine
Kodanikupäev 26. nov
Advendihommikud 2, 9, 16 dets
Jõuluõpitoad 4. dets
Pidulik jõululõuna rühmades Dets
Piparkookide küpsetamine rühmas
Jõulumaa külastus
Jõulupidu
Matkad talvisesse loodusesse Jaan-märts
Sõbrapäev 15.veebr
EV aastapäeva aktus 22. veebr
112 päev 9. Veebruar
Vastlapäev 13. veebruar
Emakeelepäev (nädal) 9-13. märts
Kevade alguse tervitamine 20.märts
Kevadised matkad loodusesse Märts – aprill
Südamenädal Aprill
Kevadkontsert emadepäevaks mai
Kevadine spordipäev mai
Koolieelikud kooliga tutvumas Aprill- mai
Koolieelikute reis Mai
Koolieelikute jalgrattamatk Mai
Koolisaatmise pidu Mai
Koolieelikute kevadpäev mai