Lasteaia 2021/2022. õppeaasta ( uuendamisel)

Pihtla Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustöö 2021/22 õa. üldeesmärk on:

Hoiame kokku ja oleme terved!

Puhhi rühma 2021/22 õppeaasta eesmärgid:

 • Laps saab hakkama eneseteenindamisega
 • Laps suhtub rühmakaaslastesse austuse ja hoolivusega
 • Laps omandab õppekavas ette nähtud teadmised
 • Lähtuvalt temaatilisest eesmärgist
 • Laps tunneb lähiümbruse loodust
 • Laps teab mida tehakse ümberkaudsetes ettevõtetes
 • Laps väärtustab peresuhteid
 • Laps tunneb rõõmu ühise eesmärgi nimel ühes koos tegutsemisest

Poku rühma 2021/22 õppeaasta eesmärgid:

 •  Külastame meie lähiümbruse asutusi ja kauneid kodusid (vallamaja, puidutöökoda, pritsumaja,Pihtla jahuveski, Pihtla remonditöökoda,Pihtla raamatukogu, kohvik „Nõges”, Vätta joogikõrte valmistamise töökoda, turismitalu, Otto pere puuviljaaed, Kaali Kool, Haeska farm, Kõljala hobusetall, üks kaunis kodu, Sandla kultuurimaja, Sandla puidufirma,Tõlluste mõis)
 •  Kutsume külalisi erinevatelt elualadelt tutvustama oma töid ja hobisid
 •  Lapsed saavad iga külastuse käigus erinevaid kogemusi ja uusi teadmisi kogukonna inimestelt
 •  Pakume välja võimalusi vanematele, vanavanematele ja teistele asjast huvitatud inimestele osalemiseks lasteaia igapäevategevustes. (leivanädal, advendiaeg,rahvakalendri tähtpäevadjne.)
 •  Korraldame ühistegevusi koos oma kooli lastega ja Kaali lasteaia lastega. (sõbrapäev, vastlapäev, advendihommikud, naljapäev, kadripäev jne.)
 •  Tutvume meie piirkonna rahvariietega.

Ürituste  plaan 2021-22 õa.

Üritused Toimumise aeg
Õppeaasta avaaktus 1.sept
Rattapäevad Alates 11sept- 29okt.

Kevadel alustame taas olenevalt ilmadest kuni suvepuhkuseni

Sügisene spordipäev 15. sept
Lastevanemate koosolek 9.sept
Õunte korjamine mahla valmistamiseks meie oma lastele
Nunnunäitus , Sügise sünnipäev 16-18.sept; 22.sept
Matkad ja jalutuskäigud sügiseses looduses Sept- nov
Rahvusvaheline muusikapäev 1. okt
Koolitusprogramm koolieelikutele „Tulest targem” okt
Õpetajatepäev 5. okt
Leivanädal 14-18 okt
Hingedepäev, jalutuskäik  kalmistule 1. nov
Isadepäeva tähistamine- video tervitus 6. nov
Mardi- ja kadripäeva tähistamine
Kodanikupäev 26. nov
Advendihommikud 2, 9, 16 dets
Jõuluõpitoad 4. dets
Pidulik jõululõuna rühmades Dets
Piparkookide küpsetamine rühmas
Jõulumaa külastus
Jõulupidu
Matkad talvisesse loodusesse Jaan-märts
Sõbrapäev 15.veebr
EV aastapäeva aktus 19. veebr
112 päev 11. Veebruar
Vastlapäev 25. veebruar
Emakeelepäev (nädal) 9-13. märts
Kevade alguse tervitamine 20.märts
Kevadised matkad loodusesse Märts – aprill
Südamenädal Aprill
Kevadkontsert emadepäevaks mai
Kevadine spordipäev mai
Koolieelikud kooliga tutvumas Aprill- mai
Koolieelikute reis Mai
Koolieelikute jalgrattamatk Mai
Koolisaatmise pidu Mai
Koolieelikute kevadpäev mai