Lasteaia 2022/2023. õppeaasta ( uue õppeaasta plaanid koostamisel)

Pihtla Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustöö 2023/24 õa. üldeesmärk on:

LOODUSEGA KÄSIKÄES TARGEMAKS SAAB IGA PÄEV!

Siilikeste  rühma 2022/23 õppeaasta eesmärgid:

 • Laps omandab rõõmsal ja mängulisel moel eakohaseid teadmisi
 • Laps saab hakkama eneseteenindamisega
 • Laps suhtub rühmakaaslastesse austuse ja hoolivusega
 •  Laps on avatud ja uudishimulik maailma avastaja.
 • Laps  omandab teadmisi katsetades ja uurides läbi saadud mängulise kogemuse.
 • Laps oskab ja tahab ümbritseva maailma kohta küsimusi esitada ja teadmisi saada
 • Lapse silmaring areneb ümbruskonna paikadesse ja ettevõtetesse tehtud õppekäikudel

Semude rühma 2022/23 õppeaasta eesmärgid:

  • Õuesõpe- õpime vahetult kogedes looduses ja õppekäikudel
  • Projektiõpe- süveneme teemasse pikema perioodi jooksul
  • Koostame lasteaia lähiümbruses looduse õpperaja. Valime kuni 10 vaatlusobjekti ja jälgime nende muutumist läbi aasta. Kajastame vaatlused õpimapis (fotod, joonistused, kirjeldused, laste ütlused)
  • Korraldame AABITSA näituse- aabits läbi aegade
  • Tutvustame vanu mänge, jutte, luuletusi
  • Väljapanek fotodest – kool vanasti ja nüüd (lapsed saavad uurida ja võrrelda)
  • Käime õues igasuguse ilmaga. Leiame igas ilmastikunähtuses midagi õpetlikku.
  • Korraldame spordipäeva kaks korda õppeaasta jooksul. Kavas traditsioonilised võistlusalad koos tulemuste mõõtmisega kevadel (kaugushüpe, pallivise, 60 m jooks).
  • Võimalusel korraldame ühistegevusi koos oma kooli lastega. Suurte sõpradega on põnev (sõbrapäev, vastlapäev, advendihommikud, naljapäev, kadripäev jne.).
  • Teeme süüa ja naudime omatehtud toitu.
  • Korraldame aiasaaduste näituse, tähistame sügise sünnipäeva tervislike suupistetega, küpsetame leivanädala raames, korraldame puu- ja juurviljanädala.

Ürituste  plaan 2022-23 õa.

Üritused Toimumise aeg
Õppeaasta avaaktus 1.sept
Rattapäevad Alates 11sept- 29okt.

Kevadel alustame taas olenevalt ilmadest kuni suvepuhkuseni

Sügisene spordipäev 15. sept
Lastevanemate koosolek 9.sept
Õunte korjamine mahla valmistamiseks meie oma lastele
Nunnunäitus , Sügise sünnipäev 16-18.sept; 22.sept
Matkad ja jalutuskäigud sügiseses looduses Sept- nov
Rahvusvaheline muusikapäev 1. okt
Koolitusprogramm koolieelikutele „Tulest targem” okt
Õpetajatepäev 5. okt
Leivanädal 14-18 okt
Hingedepäev, jalutuskäik  kalmistule 1. nov
Isadepäeva tähistamine- video tervitus 6. nov
Mardi- ja kadripäeva tähistamine
Kodanikupäev 26. nov
Advendihommikud 2, 9, 16 dets
Jõuluõpitoad 4. dets
Pidulik jõululõuna rühmades Dets
Piparkookide küpsetamine rühmas
Jõulumaa külastus
Jõulupidu
Matkad talvisesse loodusesse Jaan-märts
Sõbrapäev 15.veebr
EV aastapäeva aktus 19. veebr
112 päev 11. Veebruar
Vastlapäev 25. veebruar
Emakeelepäev (nädal) 9-13. märts
Kevade alguse tervitamine 20.märts
Kevadised matkad loodusesse Märts – aprill
Südamenädal Aprill
Kevadkontsert emadepäevaks mai
Kevadine spordipäev mai
Koolieelikud kooliga tutvumas Aprill- mai
Koolieelikute reis Mai
Koolieelikute jalgrattamatk Mai
Koolisaatmise pidu Mai
Koolieelikute kevadpäev mai