Lasteaeda vastu võtmine

Mida peab tegema selleks, et lapse lasteaeda saaks?

Taotluste vastuvõtt Saaremaa valla lasteaedadesse 2022/2023. õppeaastaks toimub 15. märts.-15. aprillini 

Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt on Saaremaa ühinevate omavalitsuste volikogud kehtestanud koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamise, mis reguleerib teeninduspiirkonnas elava lapse esmajärjekorras vastuvõtu. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Saaremaa vallas elavaid lapsi ja seejärel lapsi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Saaremaa vald.

Lasteaia taotluste vastuvõtt 2021/22. õppeaastaks toimub 1. – 15. aprillini (k a). Kui lapse vanem või seaduslik esindaja esitab taotluse lasteaiakohale pärast 15. aprilli, määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on vabu kohti.

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, esitab Saaremaa vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt , vt  Lasteaiakoha taotlemine.
Taotlejal tuleb kinnitada, et on informeerinud lapse teist lapsevanemat taotluse esitamisest ning on tutvunud lasteaiakoha kasutamise tingimustega.

Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Taotleja peab lasteaiakoha vastuvõtmise, sellest loobumise soovi jääda vaba lasteaiakoha ootele, kinnitama hiljemalt kahe nädala jooksul, misjärel võetakse temaga ühendust juba lasteaiast.

Lapse vanema või seadusliku esindaja taotlus lapsele lasteaiakoha muutmiseks võetakse uuesti menetlusse, kui soovitud lasteaias on tekkinud vaba koht.Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2 kohaselt katab lapse toidukulu lasteasutuses lapsevanem.

  1. aasta riigieelarve menetlemise käigus on jõutud kokkuleppele, mille kohaselt tõuseb alampalk seniselt 584 eurot 654 euroni kuus alates jaanuarist  2022. Töötasu alammäära tõus tähendaks Saaremaa Vallavolikogu määruse kohaselt ka lapsevanemate poolt kaetava osa kasvu Saaremaa lasteaedades. Määruse eelnõu § 1 kohaselt tehakse Saaremaa valla kehtiva koalitsioonilepingu punktist 3.3 lähtuvalt peatada kohtasude edasine tõus ning külmutada lapsevanemate poolt tasutava kohatasu suuruse arvutamine 2021. aastal kehtinud töötasu määra alusel.

Pihtla Koolis ( lasteaias)- alates 1.01 2022 – 12 eurot.

Alates 1. septembrist 2023 on kohatasu – 18 eurot.

Kuidas toimub lapse harjutamine lasteaeda?

Ette rutates võin öelda, et üldjuhul lapsevanem varugu lapse harjutamiseks vaba aega 2 nädalat.
Harjutamine toimub etapiliselt.

Et lapsel oleks lasteaias kohaneda kergem, selleks harjuta teda kindlasti lõunal magama.

Arusaadav on ka vanema hingevalu, sest esimene küsimus,mille ta rühmaõpetajale esitab: ”Kas mu laps nuttis palju?” Nutmine on loomulik emotsioon ja lapsel on loomulikult kahju lahkuda oma kõige armsamast – emmest,issist. Palju tähtsam on küsimus: kas minu laps on leidnud endale sõpru, kas ta mängis ja sõi?

Esimene päev

Esimesel hommikul lase lapsel kodus uni täis magada, sööge hommikust kodus ja tulge koos rühma. Vajadusel võtke kaasa mähkmeid või tagavarapesu, kindlasti vahetusjalanõud, mis on varustatud lapse nimega. Olete koos lapsega rühmas kuni 2 tundi (üldjuhul 9.00-11.00). Ärge muretsege sellepärast, et teie laps täna ei taha mängima minna! Kõik on talle veel võõras.

Teine päev

Teisel päeval tulete jälle koos lapsega rühma ja püüate üheskoos mängima hakata. Teie mängu hakkab vaikselt sekkuma ka lasteaiaõpetaja. (2 tundi.,lõunasöök ja hommikusöök kodus.)

Kolmas päev

Tulete koos lapsega hommikusöögile 8.30.
Laps hakkab koos teistega mängima. Ema ei ole enam silmapiiril, kuid on kõrvaltoas olemas. Lapsel olgu ema või isa veel “turvameheks”. Laps sööb lõunasöögi lasteaias ja läheb koju magama.

Neljas päev

Kordub sama ,mis kolmandal päeval.

Viies päev

Kordub sama, mis neljandal päeval, kuid ema või isa läheb majast ära ja tuleb lapsele järgi peale lõunasööki –12.00

Teine nädal

1. päev. Tulete hommikusöögiks. Laps jääb mängima. Teie lähete majast ära ja tulete järgi kell 12.00.

2 päev. Tulete hommikusöögiks. Laps jääb esimest päeva lõunauinakule. Selleks võtke kaasa pidžaama ja tema lemmikkaisuloom või mingi muu asi, millega laps on harjunud uinuma. Ärge häbenege ühestki lapse magama jäämise rituaalist meile rääkida!
Tulete järgi kell 15.00, kui kõik on möödunud rahulikult. Probleemide korral võtab õpetaja teiega ühenduse.

Järgnevad päevad sel nädalal sõltuvad sellest, kuidas laps on kollektiivi sisse elanud. Informatsiooni järgnevate päevade kohta annab teile iga päev rühmaõpetaja.
Üldjuhul magab laps teisel nädalal lasteaias 2-3 lõunat. Nüüd peaks laps olema harjunud ja te võite end tööle lubama hakata.

Kolmandal või neljandal nädalal võib lapsel tulla vastumeelsus lasteaia vastu. Laps tuleb nutuga. Hakkab juba kodus nutma või siis kui teel mõnda tuttavat paika näeb.
Ärge ehmuge ära! Ka see on asjade loomulik käik. Laps tahab end nüüd kehtestada ja maksma panna. Jääge rahulikuks! See on mööduv. Sellisel puhul andke laps rahulikult õpetajale üle ja julgustage last: “Tulen, kui minu tööpäev on lõppenud!”. Kui teid ei ole silmapiiril, lõpetab laps kiiresti nutu ja on rõõmus naerupall nagu kõik teised lapsed!

Täpselt ei saagi seda kõike kirja panna, sest iga laps on individuaalne ja me lähtume harjutamisel ka iga lapse individuaalsust arvestades.
Rõõmsa kohtumiseni!