Tutvustus

Pihtla kooli üldandmed ja lühitutvustus

Õppeasutuse nimetus Pihtla Kool
Õiguslik alus Munitsipaalasutus
Asutamise aeg 1933a
Direktor Riina Saar
Aadress

Püha küla ,  Saare maakond

Telefon 45 95 618 ; 53843680
e-post riina.saar@saare.edu.ee
Veebilehe aadress

Esileht

Õppeasutuse pidaja ja tema aadress Saaremaa Vallavalitsus ; Tallinna tn 10, Kuressaare
Lasteaia rühmade arv 2 liitrühma: vanuses 1,6-4a. ja 4,1-7.a
Kooliklassid 1-4 klassi
Personali arv arengukava esitamise hetkel 15
Pedagoogilise personali arv 9
Lasteaia lahtioleku aeg

E-R 7.00- 18.30

Kooli lahtioleku aeg

E-R 8.00-16.30

Koolitusluba

Koolitusluba nr. 3770HTM , Välja antud: 30.09.2011 ministri käskkirja nr 733 alusel

Kooli asukoht on looduslikult kaunis kohas ja liiklusmürast kaugemal. Pihtla Koolis on koos lasteaed ja kool.
Lasteaias töötab 2 liitrühma. Koolis töötab  2 liitklassi ( 1-4 klassini)

„ Puhh ja Sõbrad” rühmas on lapsed vanuses 1,6 – 4.a.  Pokude” rühmas on lapsed vanuses 4,1-7a. Mõlemas rühmas on tööl 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi. Õpetajad on pikaajaliste kogemustega ja kutsealaselt pädevad õpivõimelised spetsialistid, kes aktiivselt osalevad täiendkoolitustel. Pikaajaliste kogemustega muusikaõpetaja õpetab lapsi nii koolis kui ka lasteaias. Lasteaiarühmad tegutsevad kooliga ühe katuse all alates 1. septembrist 2005 aastast Pihtla koolimajas.
Seoses väikese laste arvuga koolis, olid 2005 a. liidetud 1, 2 ja 3 klass. Aegamööda kasvas laste arv ja 2010
a. avati 4. klass ning õpilaste arv on püsinud aastaid stabiilne 17-20 õpilast kahes klassikomplektis kokku.  Alates 2017 aastast on   õpilaste arv tõusuteel  19- 23 õpilast, kaks liitklassi komplekti.

Laste arvu koolis mõjutavad mitmed tegurid: laste sünd kooli piirkonnas, vanemad õed ja vennad mujal koolis, kohaliku õpilasbussiliini liikumise aeg, huviringide olemasolust koolis/ linnas, vanemate tööaeg, kooli maine, õpetajate professionaalsus kaasava hariduse mõistest lähtuvalt. Koolis käib ka eripedagoog 1x nädalas, kes annab lasteaia lastele  ja kooliõpilastele õpiabi tunde.  Arvutiõpe toimub alates  2015/2016 õppeaastast 2-4 klassini.  Robootika  toimub alates 2017 aastast koolis ja 2018 aastast lasteaias. Õpilased 1-3 klasssist  käivad üks  kord nädalas ujumas. Igal nädalal toimuvad Sepps trennid lasteaia lastele ja kooliõpilastele.