Toitlustamine

Toitlustame lasteaias 3 korda päevas. Hilisem toidukord on õhtuoode, õhtusööki pakub lapsevanem  kodus.

Alates 1 . septembrist  on  toiduraha päeva maksumuseks  2.60€ ( ( HK otsus nr 5, 12.01.2023) . Lapsevanem tasub 1.80€, vahesumma 0,80 senti lapse kohta  tasub  Saaremaa Vallavalitsus.

Puudumise korral tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest päevast. Kui aga lapsevanem teatab puudumisest puudumisele eelneval päeval või sama päeva hommikul enne kella 8.30 , tehakse toitlustuskulu ümberarvestus teatamisele samast päevast.

Lapsevanemal on võimalik avalduse alusel loobuda ühest või mitmest toidukorrast.

Toitlustuskulu kompenseerimise määrab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon vanema avalduse alusel kui selleks on mõjuv põhjus.

Kui laps on allergiline (meditsiiniliselt tõestatud) mõne toidu suhtes, palun teatage rühmaõpetajale, kes edastab info  kööki.

  1. septembrist 2022 on  koolilõuna  summa 1, 00 € õpilase kohta ( riigi poolt).  Alates 1.01.2023 aastast  Saaremaa Vallavalitsuse poolt 0,50  senti  õpilase kohta , koolilõunale lisaks.