Toitlustamine

Toitlustame lasteaias 3 korda päevas. Hilisem toidukord on õhtuoode, õhtusööki pakub lapsevanem  kodus.

1. jaanuarist 2021  on hoolekogu otsusega  toiduraha päeva maksumus lasteaias  1.80 €.

Puudumise korral tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest päevast. Kui aga lapsevanem teatab puudumisest puudumisele eelneval päeval või sama päeva hommikul enne kella 8.30 , tehakse toitlustuskulu ümberarvestus teatamisele samast päevast.

Lapsevanemal on võimalik avalduse alusel loobuda ühest või mitmest toidukorrast.

Toitlustuskulu kompenseerimise määrab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon vanema avalduse alusel kui selleks on mõjuv põhjus.

Kui laps on allergiline (meditsiiniliselt tõestatud) mõne toidu suhtes, palun teatage rühmaõpetajale, kes edastab info  kööki.

1.jaanuarist 2018  on  koolilõuna  summa 1 € õpilase kohta ( riigi poolt).

Alates 21. jaanuarist 2020 pakume koolieinet  0,95 € õpilase kohta. ( pikapäeva eine  eest tasuvad lapsevanemad).