Roheline Kool

Liitusime ” Rohelise Kooli ” programmiga aprillis 2023a.

Pilte ja kirjeldusi meie tegemistest näeb rohkem Pihtla Kooli FB lehelt!

Meie liitumine on näha Eestimaa kaardil:

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/


19. aprillil 2023. aastal moodustati pärast põhjalikke arutelusid õpetajate-, hoolekogu- ja õpilastega Pihtla Kooli Rohelise kooli töörühm kooseisus:

Riina Saar – õpetajate esindaja, Kaili Kaasik – lasteaiaõpetajate esindaja, Martin Karolin – lastevanemate esindaja ja kõik Pihtla Kooli kooliõpilased (kuna kõik tahtsid osaleda)

Juba samal kevadel täitsid kooliõpetajad koos õpilastega ning lasteaiaõpetajad ära meie maja keskkonnasäästlikust uuriva küsimustiku ja tegid ettepanekuid, kuidas meie kooli rohelisemaks muutmisega peale hakata.

Jõudsime selgusele, et tegelikult oleme me ka seni tegutsenud üsna “Rohelise kooli” vaimus, kuid alati saab veelgi rohkem ja paremini teha!

Algas esimene õppeaasta Rohelise koolina

Teatavasti toimuvad iga õppeaasta alguses kõikides lasteasutustes tähtsad koosolekud, kus arutatakse kuidas ja milliste eesmärkidega käesoleval õppeaastal tegutseda. Nii toimus ka Pihtla Koolis lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate ühine koosolek, kus otsustati, et

Pihtla Kooli temaatiline eesmärk 2023/24 õppeaastal on :

Loodusega käsikäes targemaks saab iga päev

Rohelise kooli programmi teemadest otsustasime sel õppeaastal rohkem tähelepanu pöörata järgmistele teemadele:

Elurikkus ja loodus

Jäätmed

Meri ja rannik

Otsustati veel, et kevadeks valmib kogu maja ühiste jõupingutusena herbaarium meie ümbruskonnas kasvavatest taimedest.  Herbaariumit on plaanis tulevikus kasutada õppematerjalina nii koolis kui lasteaias.

2023/24 õppeaasta esimese poolaasta tegevuskava:

14.09 – 19.09 Lastevanemate koosolekud Rohelise Kooli põhimõtete tutvustamine lastevanematele

19.09 -23.09 Seenenäitus lasteaialaste ja nende vanemate poolt korjatud seentest – tutvumine kohalikes metsades kasvavate seentega

21.09 Pannkoogipidu koos vanavanematega lasteaiarühmades – ei kasuta ühekordseid nõusid ja moosid ja koogid on vanaemade tehtud

22.09 Koolilaste matk Koigi rabasse – tutvumine raba taimestikuga, liikumine värskes õhus

25.09 Koolilaste spordipäev koos Kaali kooliga – sportimine värskes õhus ja looduslikult kaunis kohas

27.09 Siilikeste rühma lapsed lähevad Haeska suurfarmi lehmi vaatama – lapsed näevad lehmi ja vasikaid, saavad teada, mida nad söövad, kust tuleb piim

29.09 Loovreede koolis. Akvarellidega maalimine – inspiratsiooniks ümbritsev loodus

3.10 Lasteaia matk Soobiku matkarajal koos Kaali lasteaiaga – eesmärgiks panna tähele muutusi looduses, õppida tundma kohalikku taimestikku ja loomastikku

20.10 Koolilaste klassiõhtu – saadakse ja kontrollitakse teadmisi leivast, ei kasutata plastist nõusid

10.11 Marti jooksmine – taaskasutatud materjalidest mardimaskide valmistamine, mardipäevakommete tundma õppimine

.11 Rohelise Kooli aktiivgrupi koosolek, kus arutatakse järgmise poolaasta tööplaani

24.11 Kadripäeva tähistamine – kadrikostüümide valmistamine vanadest riietest, kadripäevakommete tundma õppimine

detsember Jõulukaartide ja kaunistuste valmistamine jääkmaterjalidest

Pihtla Koolis