Hoolekogu

Pihtla Kooli hoolekogu koosseis 2020-21 õppeaastal:

Kristi Saar – Hoolekogu esimees ja Pokude rühma esindaja
Natalia Väli– Hoolekogu aseesimees, 2.ja 4.kl esindaja
Triin Leppmets – Puhh ja Sõbrad rühma esindaja
Maia Rand – 1.ja 3.kl esindaja
Heiki Jürgenstein
1.ja 3.kl esindaja
Marleen Mägi -2.ja 4. kl esindaja
Mai Pääsk – lasteaiaõpetajate esindaja
Eva Jantra – kooliõpetajate esindaja
Rando Rahnik– Osavalla esindaja

Õilme Salumäe Saaremaa valla esindaja