Lasteaia 2019/2020. õppeaasta

Pihtla Kooli õppekava temaatiline eesmärk: 

Pihtla lasteaed ja kool kogukonda hoiab koos!

Pihtla Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustöö 2019/20 õa. üldeesmärk on:

Tubliks ja tugevaks kogukonna toel !

Puhhi rühma 2019/20õppeaasta eesmärgid:

 • Laps saab hakkama eneseteenindamisega
 • Laps suhtub rühmakaaslastesse austuse ja hoolivusega
 • Laps omandab õppekavas ette nähtud teadmised
 • Lähtuvalt temaatilisest eesmärgist
 • Laps tunneb lähiümbruse loodust
 • Laps teab mida tehakse ümberkaudsetes ettevõtetes
 • Laps väärtustab peresuhteid
 • Laps tunneb rõõmu ühise eesmärgi nimel ühes koos tegutsemisest

Poku rühma 2019/20õppeaasta eesmärgid:

 •  Külastame meie lähiümbruse asutusi ja kauneid kodusid (vallamaja, puidutöökoda, pritsumaja,Pihtla jahuveski, Pihtla remonditöökoda,Pihtla raamatukogu, kohvik „Nõges”, Vätta joogikõrte valmistamise töökoda, turismitalu, Otto pere puuviljaaed, Kaali Kool, Haeska farm, Kõljala hobusetall, üks kaunis kodu, Sandla kultuurimaja, Sandla puidufirma,Tõlluste mõis)
 •  Kutsume külalisi erinevatelt elualadelt tutvustama oma töid ja hobisid
 •  Lapsed saavad iga külastuse käigus erinevaid kogemusi ja uusi teadmisi kogukonna inimestelt
 •  Pakume välja võimalusi vanematele, vanavanematele ja teistele asjast huvitatud inimestele osalemiseks lasteaia igapäevategevustes. (leivanädal, advendiaeg,rahvakalendri tähtpäevadjne.)
 •  Korraldame ühistegevusi koos oma kooli lastega ja Kaali lasteaia lastega. (sõbrapäev, vastlapäev, advendihommikud, naljapäev, kadripäev jne.)
 •  Tutvume meie piirkonna rahvariietega.

Ürituste  plaan 2019-20 õa.

Üritused Toimumise aeg
Õppeaasta avaaktus 2.9.18
Rattapäevad Alates 11sept- 29okt.

Kevadel alustame taas olenevalt ilmadest kuni suvepuhkuseni

Sügisene spordipäev 26. sept
Lastevanemate koosolek 11.9.19
Õunte korjamine mahla valmistamiseks meie oma lastele 12. 9. 19
Sügisandide näitus 18-20 sept
Matkad ja jalutuskäigud sügiseses looduses Sept- nov
Rahvusvaheline muusikapäev 1. okt
Koolitusprogramm koolieelikutele „Tulest targem” 3.okt
Õpetajatepäev 4. okt
Õppekäik Haeska farmi 4. okt
Leivanädal 14-18 okt
Teatri külastus 16. okt
Hingedepäev 1. nov
Õppekäik Pihtla Remonditöökotta 5. nov
Isadepäeva tähistamine 7. nov
Mardi- ja kadripäeva tähistamine  
Kodanikupäev 26. nov
Advendihommikud 2, 9, 16 dets
Jõolukohvik 5. dets
Pidulik jõululõuna Dets
Piparkookide küpsetamine rühmas
Jõulumaa külastus
Jõulupidu 18.dets
Matkad talvisesse loodusesse Jaan-märts
Sõbrapäev 14.veebr
EV aastapäeva aktus 21. veebr
112 päev 11. Veebruar
Vastlapäev 25. veebruar
Emakeelepäev (nädal) 9-13. märts
Kevade alguse tervitamine 20.märts
Kevadised matkad loodusesse Märts – aprill
Südamenädal Aprill
Kevadkontsert emadepäevaks mai
Kevadine spordipäev mai
Koolieelikud kooliga tutvumas Aprill- mai
Koolieelikute reis Mai
Koolieelikute jalgrattamatk Mai
Koolisaatmise pidu Mai
Koolieelikute kevadpäev 31.mai