Lasteaia 2019/2020. õppeaasta

Pihtla Kooli õppekava temaatiline eesmärk: 

Pihtla lasteaed ja kool kogukonda hoiab koos!

Pihtla Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustöö 2019/20 õa. üldeesmärk on:

Tubliks ja tugevaks kogukonna toel !

Puhhi rühma 2019/20õppeaasta eesmärgid:

 • Laps saab hakkama eneseteenindamisega
 • Laps suhtub rühmakaaslastesse austuse ja hoolivusega
 • Laps omandab õppekavas ette nähtud teadmised
 • Lähtuvalt temaatilisest eesmärgist
 • Laps tunneb lähiümbruse loodust
 • Laps teab mida tehakse ümberkaudsetes ettevõtetes
 • Laps väärtustab peresuhteid
 • Laps tunneb rõõmu ühise eesmärgi nimel ühes koos tegutsemisest

Poku rühma 2019/20õppeaasta eesmärgid:

 •  Külastame meie lähiümbruse asutusi ja kauneid kodusid (vallamaja, puidutöökoda, pritsumaja,Pihtla jahuveski, Pihtla remonditöökoda,Pihtla raamatukogu, kohvik „Nõges”, Vätta joogikõrte valmistamise töökoda, turismitalu, Otto pere puuviljaaed, Kaali Kool, Haeska farm, Kõljala hobusetall, üks kaunis kodu, Sandla kultuurimaja, Sandla puidufirma,Tõlluste mõis)
 •  Kutsume külalisi erinevatelt elualadelt tutvustama oma töid ja hobisid
 •  Lapsed saavad iga külastuse käigus erinevaid kogemusi ja uusi teadmisi kogukonna inimestelt
 •  Pakume välja võimalusi vanematele, vanavanematele ja teistele asjast huvitatud inimestele osalemiseks lasteaia igapäevategevustes. (leivanädal, advendiaeg,rahvakalendri tähtpäevadjne.)
 •  Korraldame ühistegevusi koos oma kooli lastega ja Kaali lasteaia lastega. (sõbrapäev, vastlapäev, advendihommikud, naljapäev, kadripäev jne.)
 •  Tutvume meie piirkonna rahvariietega.

I poolaasta plaan 2019-20 õa.

AEG TEGEVUS
SEPTEMBER
12. sept Õunte korjamine lastele mahla tegemiseks
03. sept Pokudel algavad teisipäeviti jalgrattapäevad
26. sept Lasteaia spordipäev
sept. Lasteaia matkad ja jalutuskäigud loodusesse ja lähiümbrusesse
11. sept Lastevanemate koosolek
18. sept Aiasaaduste näitus „Sügisel on sünnipäev“, hoidiste ja retseptide näitus
27. sept Pokud lähevad lambaid vaatama
OKTOOBER
04. okt Õpetajate päeva tähistamine
03. okt Puhhid lähevad loomi vaatama
okt Pokud Pihtla veskis ja kohvikus “Nõges”
7.-10. okt Leivanädal Puhhi rühmas
16. okt Kuressaare linnateatris etendus “Jussikese seitse sõpra”- Pokud
NOVEMBER
04. nov Hingedepäev
Isadepäeva tähistamine
Pokud Pihtla remonditöökojas
26. nov Kodanikupäev – koolieelikutega vallamajja
DETSEMBER
02. dets Esimene advent, jõuluvalguse süütamine
09. dets Teine advent
5. dets kell 10- 18 Jõulukohvik – lasteaed ja kool
12. dets Puhhide jõulupidu
16. dets Kolmas advent
17. dets Küpsetame piparkooke
18. dets Pokude jõulupidu
19. või 20.dets Pokud õppekäigul kirikus
Näitus Minu koduke Iga laps ja töötaja toob oma kodust tehtud pildid A 4 – le alusele kleebitud 1- 2 fotot ( 10x 15 ) ja selgitus kirjutada 3. veebruariks!