PIHTLA KOOLI ARENGUKAVA 2021-2025 EELNÕU (1)

Lasteaed taas avatud alates 18. maist 2020.

18. maist avatakse kõik lasteaiarühmad ning rakendub tavaolukord.

Lasteaia kohatasu:

  • Eriolukorra kehtivuse ajal (16. märts -17. mai) kohatasu maksmise kohustust ei rakendata.
  • Kohatasu maksmise kohustus taastub alates 18. maist, mil kõik lasteaiarühmad on avatud. Mai teise poole kohatasu loetakse tasutuks märtsis väljastatud arve tasumisega (märtsi kohatasust jäi 50% ettemaksuks).
  • Maikuu kohatasu ei rakendata peredele, kes on teinud lasteaia direktorile hiljemalt 18. maiks kell 9.00

avalduse, et tema laps ei kasuta lasteaiakohta terve maikuu ulatuses. Kui pere on 18. maiks teada andnud,

et nad ei kasuta lasteaiakohta maikuus jääb märtsikuu arve ettemaksu osa tulevaste perioodide katteks.

 

PIHTLA KOOLI ARENGUKAVA 2021-2025 EELNÕU (1)

Pressiteade lasteaia rühmade avamise kohta

Lasteaedade rühmade avamine

Tänu vanemate hoidvale suhtumisele on lasteaiakohtade nõudlus eriolukorra tingimustes olnud minimaalne ja see on kindlasti kaasa aidanud, et nüüd järk-järgult hakata eriolukorrast väljuma.

Alates 5. maist avame igas Saaremaa valla lasteaias väiksearvulisi rühmi, kus esialgu on kuni 6 last rühmas.

 

Kehtivate piirangute lõppemiseni kutsume lapsevanemaid endiselt üles, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

 

Avatavatesse rühmadesse võtame vastu lapsed, kelle peredel on möödapääsmatu vajadus tööle asumiseks ja kellel ei ole tagalat lapse hoidmiseks. Rühma koha saamiseks tuleb vanemal esitada vabas vormis taotlus lasteaia direktorile. Taotlused järgmiseks päevaks peavad direktorile olema esitatud tööpäeval hiljemalt 10.00. Direktoril on õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Lasteaiakoht järgmiseks tööpäevaks on võimaldatud kui vanem saab hiljemalt kell 16 sellekohase kinnituse lasteaia direktorilt.

 

Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Direktoril tuleb rühmade moodustamisel arvestada, et ühe pere lapsed, kes on vanuses 3-7 aastased, on ühes rühmas. Kehtima jääb reegel, et nii laps kui tema pere peavad olema terved ja juhul kui laps haigestub lasteaias on vanema kohustus laps koheselt koju viia.

 

Igapäevane lapse vastuvõtt ja üleandmine vanemale korraldatakse lasteaia õuealalt või halva ilma korral rühma ukselt. Üldjuhul ei ole vanemal enne eriolukorra perioodi lõppemist võimalust lasteaia ruumidesse siseneda. Lasteaed võib teha erandeid sõimerühma puhul, kuid sel juhul tuleb ruumi sisenemisel järgida maski kandmise reeglit.

 

Palume vanematel, kelle lapsed (näiteks koolieelikud) enam ei kasuta või terve kuu ulatuses  ei kasuta lasteaiakohta, sellest teada anda lasteaia direktorile, et arvestada osalustasust vabastamisega.

 

Täiendavat infot lasteaia töökorralduse kohta saab lasteaia direktorilt ning kontaktid on leitavad lasteaedade kodulehtedelt.

 

PIHTLA KOOLI ARENGUKAVA 2021-2025 EELNÕU (1)

Üritused 2019- 2020

Kool on ajutiselt suletud, seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Saaremaal.  Õppetöö toimub e-koolis ja kõik üritused jäävad ära.

Märts 2020

5.03

9-13.03

12.03

14.03 kl 12

18.03 kl  11.40

20.03 kell 10.00

25.03 kl 12.40

27.03

 Õppnenõukogu koosolek

Emakeele nädal  ja kooli ajalehe väljaandmine

Muinasjutu mänguhommik – lasteaias

Etendus  Endlas Onu Remuse jutte – kooliõpilased

Teater Kalevipoeg. Teekond maailma otsa- lasteaias, 1-2 klassile

Lasteaed tutvub Tõlluste ja Sandlaga

Raamatukogu tund – kooliõpilastele

Su nägu tundub tuttav- kooliõpilaste esinemine

 

 

Veebruar 2020

3.veebr Pildistamine lasteaias ja koolis.
11.veebr 112 päev  lasteaias ja koolis
12. veebr  kell 17.00 Koolieelikute vanemate koosolek
14.veebr SÕBRAPÄEV-Luce kooliõpilased tulevad  meile  külla
14.02 kl 9.00-10.00 SÕBRAPÄEV – Karu sünnipäev
18.veebr SPORDIPÄEV  koolis
21.veebr  kl 10 Eesti Vabariigi  aktus

Jaanuar 2020

JAANUAR
8.01 kell 14 Kooliõpilased Kaali koolis  etendust vaatamas.
13.01 kell 8.30 Aabitsapidu
15.01 kell 17.30-18.30 Koolis lastevanemate koosolek 1-4 kl
22.01 Raamatukogu tund
31.01 Klassiõhtu . Uudishimu viktoriin nr. 106

Detsember 2019

2.dets  kl 9.00 Esimene advent, jõuluvalguse süütamine-  korraldavad Puhhi rühma õpetajad
4. dets. kl 13.00 Etendus ” Naksitrallid”  Kuressaare Teatris- 1-4. klass
4. dets kl 15.00 Luce kooli külastus- hoolekogu liikmed, õpetajad.
5. dets kell 10- 18 Päkapiku töötuba ja jõulukohvik – lasteaed ja kool. Kaali kooliõpilased, kõik lapsevanemad ja külalised on oodatud!
9. dets kl 9.00 Teine advent-  korraldavad Poku  rühma õpetajad
11. dets kl 11.30 Jõulumaa Kuressaare lossis- Poku rühm
12. dets 15.30 Puhhide jõulupidu
13. dets kl 12-14 Jõulumaa Keskaja Elamuskeskus- 1.-4 klass
13. dets kl 18 Töötajate jõulupidu Thule kojas koos Kaali kooli töötajatega.
16. dets  kl 9.00 Kolmas advent-  korraldavad 1. -4 .klassi õpetajad
17. dets kl  9.15 Küpsetame piparkooke- Poku ja Puhhi rühm
18. dets kl 15.30 Pokude jõulupidu
18. dets kl 11 Kirikukülastus – 1.-4. klass  koos õpetajatega
19. dets kl 18.00 Jõulupidu. Jõuluootuse üritus koos peredega- 1.-4. klass

 

November 2019

1.11 Hingedepäev- Püha kalmistul küünalde süütamine-  kool ja Poku rühm
7.11 kell 17 Perepäev koolis
11.11 Koolis algab võistlus „Kas sina kannad helkurit?“
15.11 Mardi-kadripäev. Uudishimu viktoriin nr 105. Klassiõhtu
25.11 Poku rühma Kadrid jooksevad koolis ringi
26.11 Kodanikupäev Pihtla teenuskeskuses- Poku rühm
28.11 Raamatukogutund koolis

 

Oktoober 2019

3.10  Puhhid  lähevad loomi vaatama

4.10  Õpetajate päeva tähistamine – lasteaed ja kool

 7.- 11.10 Leivanädal: Pokud Pihtla veskis ja kohvikus “Nõges”,  Puhhid küpsetavad leiba,

11. 10  Kooliõpilased  külastavad kohvik “Nõgest”.

7.10; 14.10   Ujumine – 2.-3. klass

16. 10  Kuressaare linnateatris etendus “Jussikese seitse sõpra”- Poku rühm 

18.10   Moosisaia pidu – klassiõhtu 1-4 klassile

21.10-27.10  Koolivaheaeg

30. 10   Raamatukogu tuleb kooli

SEPTEMBER 2019

2.09 kell 10.00 Avaaktus

11. 09 kell 18-19.30 Lastevanemate koosolek

12.09 kell 10.30 Õunte korjamise talgud ( lasteaed ja kool)

18. 09 Aiasaaduste näitus „Sügisel on sünnipäev“, hoidiste ja retseptide näitus koos degusteerimisvõimalusega- lasteaed ja kool 

23.-27.09 Spordinädal – lasteaias ja koolis

26.09  Koolilapsed lähevad Golfi mängima

27.09  Klassiõhtu  1.-4 .klassile

27.09 Mihklipäeva tähistamine. Poku rühm läheb lambaid vaatama

28.09   kell 11-16 Maal elamise päev – kooli tutvustus